Ledning

Verkställande direktör:
Joacim Johansson
jocke.johansson@astridlindgrensvarld.se

Vice VD för Astrid Lindgrens Värld AB och verksamhetschef Astrid Lindgrens Näs:
Mia Thelin
mia.thelin@astridlindgrensnas.serverhotell.net
Teaterchef:
Patrik Svedberg
patrik.svedberg@astridlindgrensvarld.se
Marknads- och försäljningschef:
Tf. Park- och fastighetschef:
Cadde Husic
Cadde.Husic@astridlindgrensvarld.se
Personalchef:
Linnéa Hindvik
linnea.hindvik@astridlindgrensvarld.se
Butikschef:
Ove Olsson
ove.olsson@astridlindgrensvarld.se
Mat- och dryckeschef:
Sara Hedblom
sara.hedblom@astridlindgrensvarld.se
Ekonomichef:
Per Sigvardsson
per.sigvardsson@astridlindgrensvarld.se
 Utvecklingschef:
Nicholas Lindström
nicholas.lindstrom@astridlindgrensvarld.se