Kabysser och Komfusenbo

11/6-6/11 2016
Om ensamhetens betydelse för Astrid Lindgren själv, men också om alla de egna rum hon skrivit om i sina berättelser. Lotta på Bråkmakargatan skapar ett eget “hushålle”, Emil som i Snickerboa få vara ifred med sina trägubbar, Britta och Anna i Bullerbyn som har sitt alldeles egna “vårställe” i ett djupt dike, Barbro som bakom rosenbusken i Allrakäraste syster får vara ensam med sin fantasisyster, Pelle som flyttar från orättvisa anklagelser till sitt eget Komfusenbo, och Ronja och Birk som lever ett Robinson Crusoe-liv i Björngrottan.