Trädgårdarna

Trädgårdarna på Astrid Lindgrens Näs är en öppen trädgård – en plats för kultur, samtal, bus, debatt, lek, allvar och humor.
De gröna miljöerna har växt fram ur teman som varit viktiga för Astrid Lindgren genom hela hennes författarskap, teman som till exempel frihet, mod, melankoli och livsglädje.
I trädgårdarna kan man också ta del av berättarslingan ”En själ i gungning” som ger en bild av författarinnans tankevärld och relation till platsen Näs.

En trädgård som bär Astrid Lindgrens namn kan inte vara vilken trädgård som helst. Det måste vara en trädgård med karaktär och hållning. Vår ambition är att trädgården skall väcka känslor, vara en plats att inspireras av, en plats där tankar får rum och samtal förs. För varje nytt grönt rum vi byggt upp har vi valt ett tema som har en rot i Astrid Lindgren – i hennes liv, hennes person, hennes Småland eller hennes verk.

Vad händer sen? Nu är hela parken öppen, men innehållet kommer ständigt att förnyas, förändras, berikas och förfinas. Som en saga utan slut…

Har du en fråga till våra trädgårdsmästare når du dem på tradgard@astridlindgrensnas.se