#ingenlitenlort miniutställningen

Denna miniutställningen är ett sammandrag av en större utställning som visas på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby 9 juni – 4 november 2018. #ingenlitenlort mini är lämpad för bibliotek och kulturhus.

Genom hela sitt liv var Astrid Lindgren engagerad i frågor som barns rättigheter, fred, miljö, djur och natur. Hennes röst var stark och hon räknas som en av det svenska 1900-talets viktigaste opinionsbildare. #ingenlitenlort tecknar bilden av Astrid Lindgrens engagemang och de avtryck hon gjorde i politiken. Som besökare får du också utforska hur och var det politiska samtalet idag förs, är det viktigt?, och vad spelar du själv för roll i det samtalet?Utställningen är producerad av Astrid Lindgrens Näs på uppdrag av Stiftelsen för bevarandet av Astrid Lindgrens gärning.
Producent och projektledare: Annmari Kastrup, Actit Kommunikation.
Huvudfinansiär: Postkodsstiftelsen
Samarbetspartner: UNICEF Sverige

Bokning/Kontakt:
Anneli Karlsson, Tel: 0492 – 56 68 11. Anna Thalin, 0492- 56 68 05.

Lärarhandledning Miniutställningen