searchSymbol
hero

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill alltid vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter för att du ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. I denna integritetspolicy hittar du information om hur Astrid Lindgrens Värld och Astrid Lindgrens Näs (”vi”) behandlar dina personuppgifter.

 

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Astrid Lindgrens Värld AB (org. nr 556303–3033) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar till oss. Har du frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss via e-post dataskydd@astridlindgrensvarld.se

 

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och i vilket ändamål?

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter om dig bland annat i samband med att du besöker våra webbsidor, anmäler dig till våra nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller event, bokar boende eller köper produkter i någon av våra webbutiker.
Exempel på personuppgifter som vi samlar in om dig vid dessa tillfällen är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer
 • Personnummer
 • Betalningsuppgifter
 • Användardata (till exempel vilka webbsidor du besöker/har besökt och var på webbsidorna du klickar/har klickat)
 • IP-adress
 • Korrespondens med oss (exempelvis personuppgifter som du lämnar i samband med kontakter med oss.

Nedan följer våra olika ändamål och information gällande personuppgiftsbehandlingen kring dessa.

Uppgifter som samlas in för att kunna hantera kundserviceärenden.
Vi samlar in personuppgifter från dig när du kontaktar oss, till exempel via e-post, telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier. I första hand samlar vi in de personuppgifter som behövs för att kunna besvara din fråga eller hantera ditt ärende.

Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen: namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), bokningsnummer, din korrespondens, uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål, hälsodata (t.ex. allergier och hälsotillstånd du själv upplyser om).

Laglig grund: Intresseavvägning. Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att kunna tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.

 

Uppgifter som samlas in för att kunna hantera beställning/köp.

När du bokar boende på Astrid Lindgrens Värld, köper en produkt i någon av våra webbutiker eller bokar någon av våra tjänster, t.ex. guidningar och kurser samlar vi in personuppgifter från dig för att kunna fullgöra din beställning, t.ex. genom annat kunna hantera om- och avbokningar, utskick av bokningsbekräftelser och kommunikation kring bokningen.

Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen; namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), betalningshistorik, betalningsinformation, kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag, köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Vid bokning av boende förekommer det att en person lämnar personuppgifter om en eller flera andra personer i ett resesällskap. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har samtliga resenärers samtycke till att lämna dessa personuppgifter. Om bokningen omfattar barn samlar vi in information om barnets ålder utifrån priskategorier.
Laglig grund: Avtal. Behandlingen sker utifrån att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

 

Uppgifter som samlas in för att kunna skapa och administrera Mina Sidor

När du köper årskort hos oss kan du välja att skapa en användaridentitet för att se din köphistorik och för att själv kunna förlänga de årskort som du registrerar. Användaridentiteten omfattar de personuppgifter som du lämnade till oss vid ditt köp och samlas under din personliga inloggning, Mina Sidor.

 

Uppgifter som samlas in för att genomföra och hantera deltagande i tävlingar och/eller event

Vi samlar in de personuppgifter om deltagare som krävs för kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen; namn, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), uppgifter lämnade i tävlingsbidrag, uppgifter lämnade i utvärderingar av event.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och ditt berättigande intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och/eller event.

 

Uppgifter som samlas in för att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser

Vi hanterar personuppgifter för att kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen: namn, personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer), betalningshistorik, betalningsinformation, din korrespondens, uppgift om köpttidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
Laglig grund: Rättslig förpliktelse. Behandlingen sker utifrån vad som krävs enligt lag.

 

Uppgifter som samlas in vid användning av digitala tjänster

När du använder någon av våra webbplatser, vår app eller någon annan digital tjänst från oss samlar vi in uppgifter om ditt användande av tjänsten. Vi samlar även in uppgifter via riktade gäst/kundundersökningar. Detta gör vi för att skapa underlag i syfte att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen: Ålder, kön, bostadsort, korrespondens och feedback avseende ditt besök, våra tjänster och produkter, köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik), tekniska data rörande enheter som används (t.ex. IP-adress), information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten.
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen sker utifrån att tillgodose vårt och våra besökares/kunders berättigande intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra vårt utbud, tjänster, produkter och system.

Uppgifter som samlas in för marknadsföring

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut t.ex. våra nyhetsbrev och erbjudanden eller information om våra kurser, event och seminarier, etc. Kategorier av personuppgifter som hanteras vid dessa tillfällen; namn, ålder, kön, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Laglig grund: Berättigat intresse. Behandling sker utifrån vårt berättigade intresse av att vi ska kunna skicka direktmarknadsföring om vad vi har att erbjuda. Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev behandlar vi dina personuppgifter baserat på ditt föregående samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt lämnade samtycke genom att mejla dataskydd@astridlindgrensvarld.se. Du kan även alltid avregistrera dig från våra utskick på våra respektive hemsidor.

 

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Transporter (logistikföretag och speditörer).
 • Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

 

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga.
Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas.

Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

 • Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det

enligt lag eller vid misstanke om brott.

 • Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer).
 • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år för att uppfylla krav i bokföringslagen. I övriga fall kommer vi regelbundet se över vår personuppgiftshantering. Vi kan exempelvis radera dina uppgifter om du inte har varit i kontakt med oss på länge. Du är välkommen att kontakta oss för information om de specifika lagringsperioderna för respektive ändamål.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss.
 • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
 • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
 • Du har rätt att bli raderad under dessa förutsättningar:
  • Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  • Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
  • Rätten att bli raderad gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.
 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och vi kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
 • Du har rätt att framföra klagomål till en tillsynsmyndighet över behandlingar som utförs av oss.

Hur använder vi cookies och hur du själv styra användningen

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På våra webbplatser används cookies för att ge dig som användare tillgång till personliga inställningar till nästa gång du gör ett besök med samma webbläsare. Vi registrerar också generell besöksstatistik. Ingen statistik spåras till en unik användare. Ibland används den även för att rikta annonser mot besökare. Tredjepartsleverantörer, Google och Webtraffic, använder cookies för att visa annonser utifrån ditt besök på den här och andra webbplatser.

Du kan välja bort Webtraffics cookies genom at ta bort annonscookies på: http://www.webtraffic.se/optout
Om du inte vill tillåta användning av cookies kan du stänga av cookies i din webbläsare. Läs mer om hur du gör det i din webbläsares hjälpavsnitt.

Observera att vi endast använder cookies för att förenkla för dig. Väljer du att ta bort lagring av cookies i din webbläsare kan vi inte garantera att vi kan ge dig den service vi strävar efter.

 

Hur skyddas dina personuppgifter?

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi har hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att framställa klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling.

Kontakta oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss via e-post dataskydd@astridlindgrensvarld.se eller via vår telefonväxel på telefonnummer 0492–79 800

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn publiceras på denna sida. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter kommer du att få information om detta via vår hemsida eller/och via e-post.

Integritetspolicyn uppdaterades senast 2018-05-07

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev fyllt med inspiration, nyheter och erbjudanden.

Lämna följande fält tomt

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

FÖLJ OSS

© 2024 Astrid Lindgrens Näs. info@astridlindgrensnas.se, +46 (0)492 56 68 00. Box 198 SE-598 85 Vimmerby, Sweden.