searchSymbol
hero

Astrid Lindgren-sällskapet

Astrid Lindgren-sällskapet bildades i maj månad 2002 i Vimmerby bara några månader efter Astrid Lindgrens bortgång. Numera har sällskapet sitt säte i Stockholm. Sedan hösten 2015 ansvarar sällskapet för visningarna av Astrid Lindgrens hem, Dalagatan 46 i Stockholm, där hon bodde under mer än sextio år. Sällskapet medverkade också till att barndomshemmet Näs i Vimmerby öppnades för besökare 2007. Vi har runt 600 medlemmar men vill gärna bli fler.

Astrid Lindgren-sällskapet vill

 • främja och fördjupa kännedomen om och forskningen kring Astrid Lindgren och hennes författarskap.
 • fördjupa kunskaperna om Astrid Lindgrens insatser på barnkulturens område.
 • värna om de humanistiska och demokratiska värderingar som kommer till uttryck i hennes livsgärning.
 • delta i den offentliga debatten om frågor som rör Astrid Lindgren och hennes livsverk.
 • verka för att miljöer, som spelat avgörande roll som inspiration för Astrid Lindgrens författarskap, bevaras åt eftervärlden.
 • medverka till att dokument, föremål och samlingar, som ur olika perspektiv belyser Astrid Lindgrens liv och livsgärning, bevaras för eftervärlden och görs tillgängliga för forskning.
 • i Astrid Lindgrens anda verka för barns rätt att fritt få utveckla sin fantasi och kreativitet.

Astrid Lindgrens Näs vänförening

Hjärtligt välkommen att bli medlem i Astrid Lindgrens Näs Vänförening – en ideell förening med starka band till Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. För att hjälpa till att sprida kunskap om Astrid Lindgrens Näs och främja verksamheten där, bildades Vänföreningen 2014. Astrid Lindgrens Näs Vänförening är till för Dig som vill vara en ambassadör för platsen och tillsammans med andra Näsvänner vara en del av ett kulturhistoriskt sammanhang. Vi värnar om platsen Näs; natur, trädgård, kulturhistoria, kreativitet och skaparglädje.

Som vän till Astrid Lindgrens Näs får du inte bara vänskap tillbaka. Du får också många trevliga fördelar:

 • Medlemskap ger dig rabatt på säsongskort till Näs.
 • Du får rabatt på dina inköp i butiken och även på mat i restaurangen.
 • Du får delta i specialvisningar av utställningar på Näs.
 • Som medlem får du möjligheten att ställa upp som volontär vid olika arrangemang.
 • Vänföreningen arrangerar flera evenemang per år.

Pris för medlemmar i Astrid Lindgrens Näs Vänförening:

 • 150 kr för enskild vuxen
 • 200 kr för sammanlevande par
 • 250 kr för familj

Bli medlem genom att swisha till 123 414 93 73 eller betala via bankgiro 814–5815.

OBS! Kom ihåg att ange namn, adress och e-post så att vi kan koppla ihop betalningen med rätt person/-er.

Nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev fyllt med inspiration, nyheter och erbjudanden.

Lämna följande fält tomt

Läs om hur vi behandlar dina personuppgifter här.

FÖLJ OSS

© 2024 Astrid Lindgrens Näs. info@astridlindgrensnas.se, +46 (0)492 56 68 00. Box 198 SE-598 85 Vimmerby, Sweden.