Trähyss

5/6-30/8 2010
En utställning som tog avstamp i Emils eviga täljande i snickerboa och som ville sprida träglädje genom hantverk, slöjd, konst och lekfulla träupplevelser. Med en stor variation i uttrycket visades allt från historiska träfigurer av Döderhultaren till nyskapade träskulpturer av samtidskonstnärer. Utställningens konstverk fanns både inne i Prästgården och ute i Näs trädgård.